MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI
MENARA BANDARAYA
JALAN PERDA UTAMA, BANDAR PERDA,
14000 BUKIT MERTAJAM,PULAU PINANG.
Telefon:(04)5497555,Faks:(04)5389700
Laman Web:http//www.mbsp.gov.my
Emel : perolehan@mpsp.gov.my

Kenyataan (Tender & Sebutharga)


Makluman kepada semua petender/kontraktor/pembekal (Klik)


  MyMBSP Notifikasi tender & sebutharga boleh diperolehi melalui aplikasi MyMBSP.

No. Sebutharga

:

S1622004

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

25/05/2022

Tarikh Tutup

:

07/06/2022

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA NAIKTARAF LANDSKAP DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI KAWASAN LAPANG LORONG BAKAP IND AH 6, TAMAN BAKAP INDAH,SUNGAI JAWI, SEBERANG PERA I SELATAN UNTUK MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI

Keterangan :
SEBUTHARGA TERBUKA INI ADALAH DIPELAWA KEPADA KONT RAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN I NDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB), MEMPUNYAI SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DAN BERDAFTAR DI SEBERANG PERAI SELATAN DI BAWAH KOD BIDANG G1 KATE GORI CE14 DAN CE21

No. Sebutharga

:

S1622005

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

25/05/2022

Tarikh Tutup

:

07/06/2022

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
KERJA-KERJA NAIKTARAF LANDSKAP SERTA LAIN-LAIN KER JA YANG BERKAITAN DI KAWASAN LAPANG JALAN SEJAHTER A 4, TAMAN SEJAHTERA ALMA, SEBERANG PERAI TENGAH U NTUK MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI

Keterangan :
SEBUTHARGA TERBUKA INI ADALAH DIPELAWA KEPADA KONT RAKTOR YANG BERDAFTAR DENGAN LEMBAGA PEMBANGUNAN I NDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB), MEMPUNYAI SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DAN BERDAFTAR DI SEBERANG PERAI TENGAH DI BAWAH KOD BIDANG G1 KATEG ORI CE14 DAN CE21

No. Sebutharga

:

S1822007

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

27/05/2022

Tarikh Tutup

:

09/06/2022

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
BEKALAN SATU (1) UNIT SKRIN LED BESERTA SATU (1) U NIT TV LED DI AUDITORIUM MAJLIS BANDARAYA SEBERAN G PERAI

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-P EMBEKAL TEMPATAN YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 010302 DAN 140302 YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI SEBUTHARGA SEPERTI BERIKUT:-

No. Sebutharga

:

S0122011

Harga Dokumen

:

RM10

Tarikh Iklan

:

27/05/2022

Tarikh Tutup

:

09/06/2022

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
BEKALAN PERALATAN TULIS KEPADA MAJLIS BANDARAYA SE BERANG PERAI BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA KEPADA PEMBEKAL-PEM BEKAL TEMPATAN YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN K EWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG 020601 ADALAH LAYAK MENYERTAI SEBUTHARGA INI.

No. Sebutharga

:

S1822008

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

27/05/2022

Tarikh Tutup

:

09/06/2022

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
BEKALAN SMART CABINET UNTUK MAJLIS BANDARAYA SEBER ANG PERAI

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PEMBEKAL-P EMBEKAL TEMPATAN (PULAU PINANG) YANG BERDAFTAR D ENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDA NG ATAU SUB BIDANG 210102, 210105, 140302 DAN 020 301 YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MEN YERTAI SEBUTHARGA SEPERTI BERIKUT :-

No. Sebutharga

:

S0422024

Harga Dokumen

:

RM50

Tarikh Iklan

:

25/05/2022

Tarikh Tutup

:

14/06/2022

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PENGHAWA DINGIN DAN P ENGGANTIAN ALAT GANTI PENGHAWA DINGIN DI BANGUNAN- BANGUNAN LUAR MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI UNTU K TEMPOH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
SEBUTHARGA INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA PENYEBUTHA RGA-PENYEBUTHARGA TEMPATAN YANG BERDAFTAR DENGAN K EMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 220301 - ALAT HAWA DINGIN (WINDOW / SPL IT) YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MEN YERTAI SEBUTHARGA INI

No. Tender

:

T0422020

Harga Dokumen

:

RM100

Tarikh Iklan

:

11/05/2022

Tarikh Tutup

:

31/05/2022

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
PERKHIDMATAN PENYEWAAN KENDERAAN OPERASI DAN JENTE RA UNTUK MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI BAGI TEMP OH DUA (2) TAHUN

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA SYARIKAT-SYARI KAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 221503 (PERK HIDMATAN PENYEWAAN KENDERAAN / JENTERA KENDERAAN R EKREASI) YANG BERKAITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKA N MENYERTAI TENDER SEPERTI BERIKUT:-

No. Tender

:

T0422010

Harga Dokumen

:

RM200

Tarikh Iklan

:

11/05/2022

Tarikh Tutup

:

31/05/2022

Lawatan Tapak/Taklimat

:

Cara Belian

:

Online

Butir Tawaran :
BEKALAN SATU (1) UNIT LORI HIGH PRESSURE JETTER UN TUK MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI (TENDER SEMULA )

Keterangan :
TENDER INI ADALAH DIPELAWA DARIPADA SYARIKAT-SYARI KAT YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MAL AYSIA DI BAWAH BIDANG ATAU SUB BIDANG 110104 (LORI ) DAN SIJIL PENDAFTARAN JPJ (KATEGORI A) YANG BERK AITAN SAHAJA DAN MASIH DIBENARKAN MENYERTAI TENDER INI.